• 1. Giriş ve Uygulama


  (a) BioLinkTR.com gizliliğinizi ve kişisel bilgilerinizin güvenliğini korumayı taahhüt eder.

   

  (b) Bu gizlilik politikasının (“Gizlilik Politikası”) amacı, kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızı açıklamaktır.

   

  (c) Hizmeti kullanarak, kişisel bilgilerin ve diğer bilgilerin bu politikaya uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul edersiniz.

   

  (d) Bu Gizlilik Politikası zaman zaman değişebilir ve bu nedenle https://biolinktr.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Hizmetimizde düzenli olarak gözden geçirmeniz önemlidir.

   

  (e) Bu Gizlilik Politikasında aşağıdaki terimler aşağıdaki anlamlara sahiptir (aksi takdirde, bu Gizlilik Politikasında kullanılan ancak tanımlanmayan büyük harfle yazılmış terimler, Hizmet Koşullarında kendilerine verilen anlamlara sahiptir):

   

  Kullanıcı: Ücretli Plan Kullanıcısı veya Ücretsiz Plan Kullanıcısı veya Ziyaretçi.

   

  Ücretli Plan Kullanıcısı: Ücretli Plana kaydolmuş bir kişi.

   

  Ücretsiz Plan Kullanıcısı: Ücretsiz Plana nasıl kaydolmuş bir kişi.

   

  Ziyaretçi: Web Sitesinin ziyaretçisi (yani BioLinkTR.com pazarlama web sitesi).

   

  Son Kullanıcı: Hizmet Koşullarında kendisine verilen anlama sahiptir.

   

  (f) Bir Son Kullanıcıysanız ve bir Kullanıcının kişisel bilgilerinizi nasıl ele aldığını bilmek istiyorsanız, lütfen doğrudan Kullanıcı ile iletişime geçin. Bu Gizlilik Politikası, Kullanıcılar ve Ziyaretçiler hakkında kişisel bilgileri nasıl topladığımız ve kullandığımızla ilgilidir.

  2. Hangi kişisel bilgileri topluyoruz?


  (a) Kişisel veriler, bu bilgi veya verilerden (elimizde bulunan veya elimize geçmesi muhtemel olan bilgi veya verileri içeren) tanımlanabilecek yaşayan bir birey hakkında bilgi veya veriler anlamına gelir.

  (b) Çeşitli amaçlar için birkaç farklı türde kişisel bilgi topluyoruz. Aşağıdaki tabloda bu kişisel bilgileri sınıflandırdık ve ne olduğunu ve nasıl toplayabileceğimizi açıklıyoruz.

  (c) Toplanan Veri Türleri:

  Kullanıcı bilgisi

  Bu, BioLinkTR.com Hizmetine kaydolduğunuzda ve kullandığınızda tarafınızdan (yani bir Kullanıcı) sağlanan kişisel bilgilerdir .

  Ücretsiz Planınız varsa: Bu tür kişisel bilgiler, e-posta adresi, ad, kullanıcı adı, karma şifre, kayıt olurken şehir/ülke, son oturum açmanın yapıldığı herhangi bir ülke, Dil/tarayıcı türü, sektör (sektör), uygulama verileri ( örneğin kullanıcı tercihi).

  Ücretli Planınız varsa: Bu tür kişisel bilgiler, yukarıdaki bilgilerin tümünü, ayrıca kredi kartı ayrıntılarını ( bizim değil Stripe tarafından saklanır ) ve fatura ayrıntılarının tam adını içerebilir .

  Yukarıdakilere ek olarak, Ziyaretçiler hakkındaki bilgileri kullanabilir ve saklayabiliriz . Bu, anonimleştirilir ve yüksek miktarlarda toplanır ve “kim” ile değil “nasıl” ile ilgilendiğimiz için tüm kişisel bilgileri kaldırıyoruz.

  Kullanım verisi

  Bu, Kullanıcılar ve Son Kullanıcılar tarafından BioLinkTR.com Hizmetine nasıl erişildiği ve kullanıldığına ilişkin bilgilerin yanı sıra kullanıcı adları ve şifreler, internet protokolü (“IP”) adresleri (ve bir IP adresinden gelen coğrafi bilgiler), tarayıcı türleri, saat dilimi ayarları, web sayfalarında harcanan süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer tanılama verileri.

  Konum verileri

  IP adresinizden alınan coğrafi bilgileri kullanarak yaklaşık konumunuz (örneğin ülkeniz, şehriniz veya posta kodunuz) hakkındaki bilgileri kullanabilir ve saklayabiliriz. Bu verileri BioLinkTR.com Hizmetinin özelliklerini sağlamak ve BioLinkTR.com Hizmetini geliştirmek ve özelleştirmek için kullanırız.

  Pazarlama verileri

  Buna, bizden pazarlama iletişimleri alma konusundaki tercihleriniz de dahildir.

  Çerez verileri

  BioLinkTR.com Hizmetindeki etkinliği izlemek ve belirli bilgileri tutmak için tanımlama bilgileri ve benzer izleme teknolojileri kullanıyoruz. Çerezler, anonim benzersiz bir tanımlayıcı içerebilen küçük miktarda veri içeren dosyalardır. Çerezler, bir web sitesinden tarayıcınıza gönderilir ve cihazınızda saklanır. Daha fazla bilgi için “Çerezleri nasıl kullanıyoruz?” aşağıdaki bölüm.

  (d) Kişisel bilgilerinizin belirli yönleri, örneğin kullanıcı verileri, BioLinkTR.com Hizmetleri için gereklidir ve belirli BioLinkTR.com Hizmetleri için talep edilen bu tür bilgileri sağlayamazsanız, size ürün ve hizmetleri tam olarak sağlayamayabiliriz. ve bu tür ürün ve hizmetlerden yararlanmanız daha sınırlı olabilir.

  (e) Hassas veriler

  Hakkınızda hiçbir hassas kişisel bilgi toplamıyoruz (bu, ırkınız veya etnik kökeniniz, siyasi görüşleriniz veya dernekleriniz, dini inançlarınız veya bağlantılarınız, felsefi inançlarınız, bir profesyonel veya ticari birlik veya birliğe üyeliğiniz, cinsel yöneliminiz veya uygulamalarınız hakkındaki ayrıntıları içerir ve adli sicil bilgileri). Sağlığınız, genetik geçmişiniz veya biyometrik kişisel bilgileriniz hakkında herhangi bir bilgi de toplamıyoruz.

  (f) Çocukların verileri

  Hizmetlerimiz, 13 sayfasının (” Yaş Sınırı “) altındaki çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır . Yaş Sınırının altındaysanız lütfen BioLinkTR.com Hizmetini kullanmayın ve bize kişisel bilgilerinizi vermeyin. Ebeveyn veya vasi iseniz ve Yaş Sınırı altındaki bir kişinin (ebeveyn veya vasi olduğunuz) bize kişisel bilgiler verdiğini biliyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Bildirim veya keşif üzerine, o kişi hakkında tarafımızca toplanmış veya saklanmış olabilecek herhangi bir kişisel bilgiyi silmek veya yok etmek için tüm makul çabayı göstereceğiz.

  Yaş Sınırından büyük ancak 18 yaşından küçükseniz (“ Geçici Yaş Aralığı ”), kaydolmadan önce ebeveyninizin veya velinizin veya vasinizin onayını almalısınız. Ebeveyn veya vasi iseniz ve Geçici Yaş Aralığındaki bir kişinin (ebeveyn veya vasi olduğunuz) bize kişisel bilgiler verdiğini biliyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Bildirim veya keşif üzerine, o kişi hakkında tarafımızca toplanmış veya saklanmış olabilecek herhangi bir kişisel bilgiyi silmek veya yok etmek için tüm makul çabayı göstereceğiz.

   

  3. Kişisel bilgilerinizi neden topluyoruz?


  (a) BioLinkTR.com, topladığımız verileri aşağıda listelenen en yaygın amaçlar da dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanır:

  BioLinkTR.com Hizmetlerini sağlamak ve sunmak ve BioLinkTR.com Hizmetlerinin performansını değerlendirmek, sürdürmek ve iyileştirmek.

  Hizmetin sizinle ve cihazınızla alakalı olduğundan emin olmak, Hizmetimizdeki değişiklikler hakkında sizi bilgilendirmek ve kullanıcı verileriniz, konumunuz ve tercihlerinize dayalı olarak hedeflenen içerik sunmak.

  Tüketici araştırması için ve seçtiğinizde Hizmetimizin anketlerine veya etkileşimli özelliklerine katılmanıza izin vermek için.

  Müşteri desteği sağlamak ve sahip olabileceğiniz bir istek veya şikayeti işleme koymak ve yanıtlamak için.

  Hizmetimizin kullanımını izlemek ve teknik sorunları tespit etmek, önlemek ve ele almak.

  İşlemlerinizden herhangi birini işlemek ve iş planlama, raporlama ve tahmin yürütmek için.

  Bu tür bilgileri almamayı seçmediğiniz sürece, daha önce satın aldığınız veya sorduğunuz ürünlere benzer, sunduğumuz diğer mallar, hizmetler ve etkinlikler hakkında promosyon malzemeleri , özel teklifler ve genel bilgiler sunmak.

  İşimizin uygulama için yerine getirilmesi ve yükümlülüklerimizi ve haklarını, egzersiz ya da yasal iddialara karşı savunma ve sizinle ilişkinin yönetilmesi dahil.

  Yasal yükümlülüklerimize ve kanun yaptırım taleplerimize uymak.

  Kimliğinizi doğrulamak ve hileli ödemeler ve Hizmetin hileli kullanımı dahil olmak üzere sahtekarlık ve olası sahtekarlığı tespit etmek için.

  4. Kişisel bilgilerinizi nasıl topluyoruz?


  (a) Makul ve pratik olan her yerde kişisel bilgileri doğrudan sizden toplayacağız. Sizden kişisel bilgileri şu yollarla toplayabiliriz:

  kullanıcı olarak kaydınız sırasında da dahil olmak üzere BioLinkTR.com Hizmetlerini kullanımınız ve erişiminiz;

  kişisel bilgileri bize sunduğunuz web sitesi bağlantıları, sosyal medya veya başka bir platform veya kanal aracılığıyla;

  gönderdiğimiz herhangi bir ankete veya pazarlama materyaline verdiğiniz yanıt;

  BioLinkTR.com Hizmetlerine sizin tarafınızdan veya diğer kullanıcılar tarafından yüklenen bilgi ve öneriler; ve

  kendiniz, BioLinkTR.com Hizmetlerinin diğer kullanıcıları ve personelimiz arasındaki etkileşimler.

  (b) Kişisel bilgilerinizi aşağıdakiler dahil olmak üzere üçüncü taraflardan da toplayabiliriz:

  bizimle iş ortaklığı yapan ve BioLinkTR.com Hizmetlerimizi sağlamamıza yardımcı olan üçüncü taraflar;

  bize pazarlama ipuçları sağlayan üçüncü taraflar;

  pazarlama ve veri analizi hizmeti verdiğimiz üçüncü taraflar; ve

  Kamu kaynakları aracılığıyla veya Hizmeti kullanırken ve Hizmete erişirken bir sosyal ağ hizmetine bağlandığınızda.

  Bize başka bir kişi (çalışanlarınız veya hedef kitleniz gibi) hakkında bilgi verirseniz, bu diğer kişiye kişisel bilgilerini bu Gizlilik Politikasında belirtilen şekillerde kullandığımızı ve Gizlilik Politikasına erişebileceklerini bildirmiş olursunuz. Hizmeti veya bizden bir kopyasını isteyin.

  (c) Kişisel bilgileri toplamanın ve kullanmanın yasal dayanağı, bu verileri topladığımız özel koşullara bağlı olacaktır. Ancak sizden kişisel bilgileri şu durumlarda toplayacağız:

  taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifası için gerekliyse (BioLinkTR.com Hizmetleri ile bağlantılı olanlar dahil);

  kişisel bilgileri bir veya daha fazla amaç için kullanmamıza izin verdiniz;

  işleme, tarafımızca izlenen meşru menfaatler dahilindedir ve bu menfaatler, mahremiyet haklarınıza göre dengelenir ve kişisel bilgilerinizin korunmasına ilişkin menfaatlerinizi veya temel haklarınızı geçersiz kılmaz; ve

  yasal bir yükümlülüğe ve yasaya uymak.

  5. Kişisel bilgilerinizi kime ifşa edebiliriz?
  (a) Üçüncü şahıs ifşası

  Kişisel bilgilerinizi çeşitli üçüncü taraflara ifşa edebiliriz. Bu üçüncü tarafların şunları içermesi muhtemeldir:

  bu üçüncü tarafların bizim için gerçekleştirdiği hizmetlerle bağlantılı teknoloji ve medya ortakları;

  avukatlarımız, muhasebecilerimiz ve profesyonel danışmanlarımız;

  üçüncü şahıs markalama hizmet sağlayıcıları gibi diğer üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları;

  BioLinkTR.com ile ilgili şirketlere;

  kanunen veya yasal bir süreç sonucunda yapmamız gereken durumlarda kanun uygulayıcı makamlara;

  işimizin veya varlıklarımızın tamamını veya bir kısmını satmamız veya devretmemiz durumunda, bu tür iş veya varlıkların herhangi bir devralanına. Böyle bir satış veya devir gerçekleşirse, devralanın bize sağladığınız kişisel bilgileri bu Gizlilik Politikasına uygun bir şekilde kullanmasını istemek için makul çabayı göstereceğiz; ve

  üçüncü taraf ödeme işlemcileri.

  (b) Yukarıdaki 5(a)(7) ile ilgili olarak, Hizmet dahilinde ücretli ürünler ve/veya hizmetler sağladığımızdan, ödeme işlemleri için üçüncü taraf hizmetlerini kullanırız. Ödeme kartı bilgilerinizi saklamayacağız veya toplamayacağız. Bu bilgiler, kişisel bilgilerinizin kullanımı onların gizlilik politikalarına ve kendi hüküm ve koşullarına tabi olan üçüncü taraf ödeme işlemcilerimize doğrudan sağlanır. Bu ödeme işlemcileri , Visa, Mastercard, American Express ve Discover gibi markaların ortak çabası olan Ödeme Kartı Endüstrisi Güvenlik Standartları Konseyi tarafından yönetilen ödeme kartı endüstrisi veri güvenliği standartları (“ PCI-DSS ”) tarafından belirlenen standartlara bağlıdır. PCI-DSS gereksinimleri, ödeme bilgilerinin güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamaya yardımcı olur. Çalıştığımız ödeme işlemcileri şunlardır:

   

 • Paytr

 

6. Çerezleri nasıl kullanıyoruz?


(a) BioLinkTR.com Hizmetlerimiz aracılığıyla sunduğumuz hizmeti iyileştirmeye yardımcı olmak için tarayıcınızdan belirli bilgiler toplanır. Bu bilgiler istatistiksel bilgiler olarak toplanır ve IP adresi, tarayıcı türü, dil ve erişim sürelerini içerebilir. Bu web sitesi ayrıca ziyaret edilen sayfaları ve web sitemizde erişilen bilgileri izlemek için çerezleri kullanır. Bu bilgiler istatistiksel referans, site analizi ve o web sitesine döndüğünüzde ayrıntılarınızı ve tercihlerinizi hatırlamak içindir.

(b) Çoğu durumda, web sitemizde kullanılan araçlar, sizi bir birey olarak tanımlamayacak şekilde bilgileri kaydeder. Diğer durumlarda, bilgiler kişisel bilgiler olabilir ve bu durumda bu Gizlilik Politikası geçerli olacaktır.

(c) Çerezleri neden kullandığımızı ve kullandığımız farklı türleri aşağıda özetliyoruz:

Gerekli çerezler : Web sitemizi çalıştırmak veya talep ettiğiniz bir hizmeti almanızı sağlamak için gerekli olan çerezlerdir . Örneğin, bir Kullanıcı oturumunu veya Hizmet üzerinde başka herhangi bir istek türü işlevselliğini çalıştırmak için.

Performans tanımlama bilgileri : Ziyaretçilerin web sitemizi nasıl kullandığı ve web sitemizle nasıl etkileşim kurduğu hakkında bilgi toplayan ve böylece onu iyileştirebilmemiz için kullanılan tanımlama bilgileridir. Örneğin, ziyaretçilerin Hizmetimizi nasıl kullandığına ilişkin anonim bilgileri izlemek için Heap Analytics kullanıyoruz. Bu, yalnızca Hizmeti ziyaret edenlerin sayısı, oraya nasıl geldikleri (yani bir Google araması veya başka bir web sitesi aracılığıyla), bunun ilk kez mi yoksa tekrar ziyaret mi olduğu vb. gibi istatistiksel bilgileri toplar.

İşlevsellik çerezleri : Yaptığınız seçimleri hatırlayan çerezlerdir . Bu tanımlama bilgileri olmadan bazı özelliklerin daha az kullanışlı ve güvenilir olmadığını görebilirsiniz. Örneğin, bunları dilinizi ve seçtiğiniz ülkeyi hatırlamak ve ilgili içeriği sunmak veya Kullanıcı analizlerimiz için istatistiksel bilgiler toplamak için kullanırız.

Pazarlama çerezleri : Sizinle ve ilgi alanlarınızla daha alakalı reklamlar sunmamıza yardımcı olan çerezlerdir . Ortaklarımız ve bizimle çerez verilerini paylaşan diğer reklamcılar tarafından yerleştirilen üçüncü taraf çerezlerini içerir. Örneğin, reklamlarımızı Facebook reklamları gibi reklam ortaklarımızın platformlarında uygun hedef kitlelere yeniden hedeflemek için bu tanımlama bilgilerini kullanırız.

(d) BioLinkTR.com Hizmeti, zaman zaman, örneğin veri analitiği ve çevrimiçi anket araçları gibi üçüncü taraf web sitesi araçlarını da kullanabilir. Bu üçüncü şahıslar, kişisel bilgilerinize yalnızca bu görevleri bizim adımıza gerçekleştirmek için erişebilir ve bunları ifşa etmeleri veya başka herhangi bir amaçla kullanmaları yasaktır. Bu hizmet sağlayıcılar zaman zaman değişebilir, ancak genel olarak aşağıdakileri içerir:

Google Analytics ve Google Adwords

Google Analytics, Google Inc. tarafından sunulan ve web sitesi trafiğini izleyen ve raporlayan bir web analiz hizmetidir. Google, Hizmetimizin kullanımını izlemek ve izlemek için toplanan verileri kullanır. Bu veriler diğer Google hizmetleriyle paylaşılır. Google, kendi reklam ağının reklamlarını bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için toplanan verileri kullanabilir. Google Analytics kapsamı dışında kalma tarayıcı eklentisini yükleyerek Hizmet’teki etkinliğinizin Google Analytics’e sunulmasını devre dışı bırakabilirsiniz. Eklenti, Google Analytics JavaScript programlarının (ga.js, analytics.js ve dc.js) Google Analytics ile ziyaret etkinliği hakkında bilgi paylaşmasını engeller. Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik Şartları web sayfasını http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ziyaret edin .

Google AdWords yeniden pazarlama hizmeti, Google Inc. tarafından sağlanmaktadır. Google’ın size reklam göstermek için kullandığı bilgileri http://www.google.com/settings/ads buradan kontrol edebilirsiniz . Google’ın gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Google Gizlilik Şartları web sayfasını http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ziyaret edin .

2. Facebook

Facebook yeniden pazarlama hizmeti Facebook Inc tarafından sağlanmaktadır. Bu web sayfasını ziyaret ederek Facebook’tan ilgi alanına dayalı reklamcılık hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz https://www.facebook.com/help/516147308587266/how-ads-work-on-facebook/?helpref =hc_fnav . Facebook’un ilgi alanına dayalı reklamlarından çıkmak için https://www.facebook.com/help/568137493302217 adresinde bulunan Facebook’taki bu talimatları izleyin . Facebook, Digital Advertising Alliance tarafından oluşturulan çevrimiçi davranışsal reklamcılık için özdenetim ilkelerine bağlıdır. Bu , http://www.aboutads.info/choices/ adresindeki ABD’deki Dijital Reklamcılık Birliği aracılığıyla Facebook ve diğer katılımcı şirketlerden , Kanada’daki Kanada Dijital Reklamcılık Birliği’nden buradan çıkabileceğiniz anlamına gelir.http://youradchoices.ca/ veya Avrupa’daki Avrupa Etkileşimli Dijital Reklam Birliği burada http://www.youronlinechoices.eu/ veya mobil cihaz ayarlarınızı kullanarak devre dışı bırakın. Facebook’un gizlilik uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen https://www.facebook.com/privacy/explanation adresinde bulunan Facebook Veri Politikasını ziyaret edin .

(e) Web tarayıcınız çerezleri reddedecek şekilde de yapılandırılabilir. Web tarayıcınızı çerezleri reddedecek şekilde ayarlarsanız, Web Sitesinin belirli işlevleri sizin için kullanılamayabilir.

7. Doğrudan pazarlama iletişimi
Zaman zaman size ürün çözümlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili doğrudan pazarlama iletişimleri gönderebiliriz. Sizinle elektronik mesajlar (örn. e-posta), çevrimiçi (örn. Hizmetimiz aracılığıyla), posta ve diğer yollarla, siz vazgeçmediğiniz veya bunu yapmamız konusunda yasal kısıtlamalara tabi olmadığımız sürece iletişim kurabiliriz. Bu Gizlilik Politikasının alt kısmındaki iletişim bilgileri aracılığıyla bizimle iletişime geçerek veya pazarlama mesajlarımızda yer alan devre dışı bırakma mekanizmasını kullanarak istediğiniz zaman bizden elektronik mesaj almaktan vazgeçebilirsiniz.

8. Kişisel bilgilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?
Kişisel bilgilerinizi, bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca ve her durumda, izin verilen veya gerekli saklama süreleri ve yasal işlemle ilgili sınırlama süreleri ile ilgili olarak geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak saklayacağız.

9. Kişisel bilgilerinizi nasıl güvence altına alıyoruz?
(a) Kişisel bilgilerinizin kazara kaybolmasını, kullanılmasını veya yetkisiz bir şekilde erişilmesini, değiştirilmesini veya ifşa edilmesini önlemek için uygun güvenlik önlemleri aldık.

(b) Ek olarak, kişisel bilgilerinize erişimi, erişim için iş ihtiyacı olan çalışanlar, acenteler, yükleniciler ve diğer üçüncü taraflarla sınırlandırıyoruz. Kişisel bilgilerinizi yalnızca bizim talimatlarımız doğrultusunda işleyecekler ve bir gizlilik yükümlülüğüne tabidirler.

(c) Kişisel Bilgilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir araçları kullanmaya çalışırken, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz. Bu nedenle, herhangi bir şüphelenilen kişisel bilgi ihlaliyle başa çıkmak için prosedürler oluşturduk ve yasal olarak yapmamız gereken durumlarda sizi ve ilgili herhangi bir düzenleyiciyi bilgilendireceğiz.

10. Diğer sitelere bağlantılar
(a) Zaman zaman Hizmetimiz (bu Gizlilik Politikası dahil), bilginiz veya rahatlığınız için bizim tarafımızdan işletilmeyen diğer web siteleriyle arayüz oluşturan bağlantılar içerebilir. Bu, profili oluşturan kullanıcı tarafından doldurulan BioLinkTR.com profillerini içerir.

(b) Bu web siteleri, hizmetimizden bağımsız olarak çalışır ve kişisel bilgilerin kullanımına ilişkin koşullar da dahil olmak üzere alternatif kullanım koşullarına tabi olabilir. Bu üçüncü taraf web sitelerini incelemedik ve bunların nasıl işletildiği, içerik veya gizlilik politikalarından sorumlu değiliz.

(c) Bu üçüncü taraf web sitelerinden herhangi birine erişmeye veya bunlarla etkileşime girmeye karar verirseniz, bunu riski size ait olmak üzere yaparsınız. Bu nedenle, ziyaret ettiğiniz her web sitesinin gizlilik politikasını incelemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

11. Kişisel bilgilerle ilgili haklarınız nelerdir?
(a) Kişisel bilgilere erişim ve düzeltme

Ele aldığımız kişisel bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlamak için makul adımlar atıyoruz. Kişisel bilgilerinizde herhangi bir hata olduğunu fark ederseniz veya kişisel bilgilerinizi değiştirirseniz lütfen bize bildirin.

Hakkınızda tuttuğumuz herhangi bir kişisel bilgiye istediğiniz zaman erişim talep edebilirsiniz. Zaman zaman, gerekli olduğuna ve yasaların izin verdiği ölçüde, hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilere erişim talebinizi reddetmemiz gerekebilir. Hakkınızda tutabileceğimiz herhangi bir kişisel bilgiye erişim talebinde bulunmak için lütfen bu Gizlilik Politikasının altındaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin. İsteğinize bağlı olarak ve yasaların izin verdiği yerlerde, isteğinize uymak için küçük bir ücret talep edebiliriz.

Ayrıca, hakkınızda tuttuğumuz ve yanlış, eksik veya güncel olmadığını düşündüğünüz herhangi bir kişisel bilgiyi değiştirmemizi de isteyebilirsiniz. Hakkınızda tuttuğumuz herhangi bir kişisel bilgide değişiklik talep etmek için lütfen bu Gizlilik Politikasının altındaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin. Kişisel bilgilerinizi değiştirmeyi kabul etmezsek, hakkınızda elimizde bulunan bilgilerle birlikte talep ettiğiniz düzeltmeyi not etmemizi talep edebilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizden herhangi birine erişiminizi sağlayamazsak veya vermek istemiyorsak veya herhangi bir kişisel bilginizi düzeltemiyorsak, geçerli yasaların gerektirdiği ölçüde size gerekçelerimizi sunacağız.

Gizlilik uygulamalarımız ve kişisel bilgilerinizi işleme şeklimiz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz de bizimle iletişime geçebilirsiniz.

(b) Diğer haklar

Belirli sınırlamalara ve kısıtlamalara tabi olarak (örneğin ikamet ettiğiniz yer gibi koşullara bağlı olarak) kişisel bilgilerinizle ilgili ek haklar kullanma hakkınız olabilir. Bu, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“ GDPR ”) kapsamındaki hakları içerebilir . Buna göre, bulunduğunuz yere bağlı olarak ve yürürlükteki yasalarla sınırlandırılmadıkça aşağıdaki haklar sizin için geçerli olabilir. Bunlar aşağıdaki hakları içerebilir:

1. Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilere erişme, güncelleme veya silme

Mümkün olduğunda, kişisel bilgilerinize doğrudan hesap ayarları bölümünden erişebilir, bunları güncelleyebilir veya silinmesini talep edebilirsiniz. Bu eylemleri kendiniz gerçekleştiremiyorsanız, lütfen bu Gizlilik Politikasının altındaki iletişim bilgilerini kullanarak yardım için bizimle iletişime geçin.

2. Düzeltme hakkı

Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması durumunda bilgilerinizin düzeltilmesini isteme hakkınız vardır.

3. İtiraz hakkı

Kişisel bilgilerinizi işlememize itiraz etme hakkınız vardır.

4. Kısıtlama hakkı

Kişisel bilgilerinizin işlenmesini geçici veya kalıcı olarak kısıtlamamızı talep etme hakkına sahipsiniz.

5. Veri taşınabilirliği hakkı

Hakkınızda sahip olduğumuz bilgilerin bir kopyasını yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir ve yaygın olarak kullanılan bir biçimde alma hakkınız vardır.

6. Otomatik karar almaya tabi olmama hakkı

Profil çıkarma da dahil olmak üzere, yalnızca otomatik karar vermeye dayalı bir karara tabi olmama hakkınız, kararın yasal bir etkisinin olacağı veya sizin üzerinizde önemli bir etki yaratacağı durumlarda.

7. Rızayı geri çekme hakkı

Ayrıca, kişisel bilgilerinizi işlemek için izninize güvendiğimiz herhangi bir zamanda onayınızı geri çekme hakkına da sahipsiniz.

(c) Talebinizi veya bu haklardan herhangi birinin sizin koşullarınıza uygulanabilirliğini doğrulamak için, bu tür taleplere yanıt vermeden önce sizden daha fazla bilgi ve kimliğinizi doğrulamamızı isteyebileceğimizi lütfen unutmayın.

(d) Bu gizlilik hakları veya bunların nasıl kullanılacağı hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bu Gizlilik Politikasının altındaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin. Kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında yerel veri koruma yetkilinize şikayette bulunma hakkınız da olabilir.

12. Şikayetler


(a) Gizlilik endişelerinizi ciddiye alıyoruz. Kişisel bilgilerinizi kullanmamız veya gizlilik uygulamalarımızla ilgili bir şikayetiniz varsa, bu Gizlilik Politikasının alt kısmında belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bize şikayette bulunabilirsiniz. Şikayetinizin alındığını teyit edeceğiz ve gerekli olduğuna inandığımız takdirde şikayetiniz hakkında soruşturma başlatacağız.

(b) Şikayetinizle ilgili daha fazla ayrıntı istemek için sizinle iletişime geçmemiz gerekebilir. Tarafınızdan yapılan bir şikayetin ardından soruşturma açılmışsa, en kısa sürede bu şikayetin sonucu ile ilgili olarak sizinle iletişime geçilecektir. Muhtemel olmayan durumlarda şikayetinizi tatmin edici bir şekilde çözemediğimiz durumlarda, yargı bölgenizdeki yerel gizlilik ve veri koruma yetkilileriyle iletişime geçebilirsiniz.

13. Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler
Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz ve bu nedenle düzenli olarak gözden geçirmeniz önemlidir. Hizmette yeni Gizlilik Politikasını yayınlayarak herhangi bir değişiklik hakkında sizi bilgilendireceğiz. Değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce e-posta ve/veya Hizmetimizle ilgili göze çarpan bir bildirim yoluyla sizi bilgilendireceğiz ve bu Gizlilik Politikasının üst kısmındaki “yürürlük tarihini” güncelleyeceğiz. Bu Gizlilik Politikasındaki değişiklikler, e-postada ve/veya belirgin bildirimde aksi belirtilmedikçe, bu sayfada yayınlandıklarında geçerlidir.

14. Bize Ulaşın


Bu Gizlilik Politikası, gizlilik uygulamalarımız hakkında herhangi bir sorunuz varsa veya kişisel bilgilerin düzeltilmesi de dahil olmak üzere hakkınızda tutabileceğimiz herhangi bir kişisel bilgi hakkında bir talepte bulunmak isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin:

iletisim@biolinktr.com kullanarak e-posta ile

Web sitemizde bu sayfayı ziyaret ederek: biolinktr.com

Verilerinizi nasıl işlediğimiz, sakladığımız veya kullandığımız hakkında veya kişisel bilgiler ve gizlilik yasalarıyla ilgili herhangi bir bilgi talep etmek isterseniz, lütfen Gizlilik ve Veri talep formumuzu kullanın .